Monday, July 19, 2010

நல்ல காலம்!!!நெடு நிசி வேளை...
வானில் நிலா....
வாசலில் நான்...
கதவிடம் அவர்...
பார்க்க பயங்கரம்..
கண்களில் ஏக்கம்...
வாய் நிறைய பொய்....
வயிறு நிறைய பசி...
கறுப்புச் சட்டை...
வெள்ளை மனது...
தலைப்பாக் கட்டு...
மீசை மேல் மறு..
கையில் வாத்தியம்...
தோளில் மூட்டை...
"அம்மா!!யாரோ அங்கிள் வந்துருக்காங்க.."
"நல்ல காலம் பொறந்துடிச்சு..ஜக்கம்மா சொல்லுறா.."
"என்னங்க!!அந்த பழைய சோறு எடுத்து குடுகுடுப்பைக் காரனுக்கு கொட்டுங்க!!"
இதுவரை அவரிடம் கவனிக்காத ஒன்று..
இப்போது நான் கவனித்தேன்...
உதட்டினில் புன்னகை!!!

Monday, July 12, 2010

JUST A POST!!!

Its been really long since i posted something in random in my bloggie:)So let me do a post which is really quirky and random!!
So,where to begin????
Oh ya!!This is my first post from my new laptop:D:D:D[actually i wanted to blog jus cos i wud get to type somethin in my new lappie:p]I ve got a new TOSHIBA SATELLITE L645 lappie:)Sooooo happy:D
Then...since am in the final year of my engineerin i ve got to do a project which is as dumb as my BE course:/ ZERO INNOVATION;INFINITE WORKLOAD...this defines my final year project work:p
Next...currently i fell in love with this "POOKAL POOKUM THARUNAM" track from MADRASAPATTINAM....awesome composition by GV...it is in the raaga DHARBAARI KANADA..which normally used for either sad or very pressing situations in the movies...but for the first time a hardcore romantic song in this raaga!!awesome:) but i cannot forget to mention the great MALARE MOUNAMA from KARNA...which a close predecessor for this:)
anyways....music is divine!!!!:)
Wanting to watch Singam,ravanan,ravan,madrasapattinam...but no company:(:( so i ve decided to watch it in the system:(
Right..this is enuf for now:P ll see u soon ppl:)

Friday, June 25, 2010

புதுமையான காதலி!!


நியாயமாக ஆண்கள் தான் பெண்களிடம் காதலிச் சொல்லி அசிங்கப் படுவார்கள்...அது காதலைத் தவிர..செருப்பிலோ தொடைப்பைக் கட்டையிலோ சென்று முடியும்....இது 1990 காதல்...

2010 காதலி..ஆண் காதலைச் சொல்லும் வரை பார்த்துகொண்டிருக்காமல் தானே தன காதலை சொன்னாள்...எப்படி??

இப்படித்தான்;)


என்னைவிட பாந்தமாய் உனக்கொருத்தி இல்லை ;
உன்மேல் உள்ள பாசம்-அது உருக்கிவிடும் கல்லை!
மணம் புரிந்த பிறகு நான் செல்வேன் பொறுமையின் எல்லை;
உயிர் போல உன்னை நேசிப்பேன்-மீறமாட்டேன் எந்தன் சொல்லை!

அம்மா தான் உனக்குப் பிரதானம் என்றால் எந்த கோபமும் எனக்கு இல்லை;
காரணம் கேளு- என்றுமே அன்பே நீயே எந்தன் பிள்ளை!
என் அப்பா நாம் சேர்வதை மறுத்தால் வேறு வழியே இல்லை;
நீயே எந்தன் தந்தை என உன் இருப்பிடம் வரும் இக்கிள்ளை!

இவ்வளவும் சொன்ன பிறகு இன்னுமா புரியவில்லை???
காதல் செய்கிறேன் உன்னை...என் முடிவினில் மாற்றமே இல்லை!!:)

Friday, January 1, 2010

NEW YEAR!!:)


Hi ppl!!2010 has come:)I wish u all a very happy new year on the outset...alright...let me go into my flashback of 2009..kinda wrap up of 2009 so as to welcome 2010!!!


JANUARY:This month began with fights lol!i fought with my few dear ones for i felt they are ignoring me and not giving importance to me!LOL!Now i smile thinkin of the jan1 of 2009...how stupid i had been!!well..now i ve got a chance to ask sorry to those i hurt then:(Forgive me ppl!Then..january went off with nothing much to cherish..we dint have any festivals the entire 2009 cos of a death in our family...my dads chithapa passed away...so no pongal..2009s pongal was celebrated wit sun and vijay tv lol!


FEBRUARY:NOW NOW...how bored i wud ve been all month...i don remember a single day in february..wat happened or wat i did!!lol..nothin eventful:(


MARCH:As i marched into march exams seemed close...that entire month i was busy with coll work...i felt me and my coll frnds started to develop a gr8 affinity towards each other..so we started to gel in well:)we were lik THE GANG!lol..i regained my happiness which i used to have wit my school gang!!thank u ppl:)


APRIL:Well...foolish month...i don remember to ve done anything interestin in the month..well sem practicals aren supposed to be interestin rite?:P


MAY:My birthday month;)well....seriously speakin..worst bday it was..thou my skool frnds gave me a surprise party 3 days b4 my bday on my bday i felt really bad on my bday...i felt too lonely...none around i spent the entire day alone in front of the computer..i still remember wat all i spoke to one of my frnds and cried on my bday sayin none of u felt i was special etc..i hurted that poor person who called up to wish me:(how bad na lol!ok ok..past is past..sorry for that:(and...well i cant blame my frnds..it was study hols time..so all wer busy preparin for sem...right..off to june!


JUNE & JULY:From june only i started to experience wat exactly coll life is:D lol me and my frnds started to roam around chennai lik hell!!!!lol...every weekend we went somewer or the other...i saw all the movies[includin junk ones lik thoranai muthirai etc:p]This went on upto july!!
AUGUST:By august we seemed to realise that it was mere waste of time comin to coll cos none of the staffs seemed to teach well except one:)So we attended only 3 days out of 5 in a week averagely:)We were all never worried abt internals etc..he he he result is not out..i ll kno the consequences then:p


SEPTEMBER&OCTOBER:September..Well..this month was the beginning of rocks and boulders in my till then smooth life...I fought and cried for anythin and everythin wit anyone..i feel too stupid now!I had loads of arguements wit many frnds..fell apart in discussions...never ever felt this bad in my life!I felt i was turnin too adamant..maybe..i was still a kid in my attitude..jus as my frnds still say:(Now i feel bad for that idiotic behaviour..Sorry to everyone :(and i dint ve navarathri and diwali which made things worse:(every day in these months passed wit me sayin i hate 2009:(


NOVEMBER&DECEMBER:Finally...sems!!!i struggled a lot this sem as i knew nothin in any subject and also i had my cloooooooose cousins marriage 2 days b4 exams lol!so i couldn study at all for this sem...i don expect good results this time:(and...also...coll frnds became indifferent..many of them fell apart..many of them showed their real faces...dint feel good at all..the 2 last months of this yr showed us who ppl really are...we started to analyse our mistakes and started to rectify them..now i feel we ve come into the track agn:) so no stoppin us from now on:):):)
From this new year we ll start a fresh bonding:)
And..i ve promised to myself to stop all the nonsense behaviour..be more future oriented and atleast now gain something called SERIOUSNESS!!!lol...hereafter am a strict opicer:p i asked sorry in person to all my frnds already...but then thru my blog iu wud lik to ask them all to forgive me agn:)

From 2010 i wish to take every step such that it ll be really useful for my future:By gods grace and all your prayers i hope i can do it:)
Anyways...i wish u all a very happy new year again!!!Lets all be happy and rock on:):)
PS:I started this new year listenin to hosana from vinaithaandi varuvaya...this song makes me happy whenever i listen to it..dunno y..but lol i really seem to ve a very happy beginnin:):):)