Thursday, April 23, 2009

கண்ணன் என் காதலன்!

தென்னங்கீற்றின் வழியே கண்டேன் நிலாக்கோடுகளை.....
ஆம்!ஜன்னலிலிருந்து ஓர் பௌர்ணமி இரவு....
மனதில் இன்பம் பால்நிலாவைப்போல் பொங்கியது....
எனக்கும் காதல் வந்துவிட்டதா?...
ஏன்??! நானும் பெற்றோரின் அன்பு மழையில் மண்ணிலே முளைத்த மனிதக் காளான் தானே?????!
என்னுள்ளே காதல்!இது கண்டதும் வந்த காதல்!...
எப்போதும் கண்டுகொண்டே இருக்கிறேனே!!!
பேரழகு என்னை கவர்ந்துவிட்டது!!
ஆம்!!மற்றவர்கள் இயற்கை அழகியை நோக்கிக் கொண்டிருக்க....
அங்கே அழகனை உணர்ந்தேன் நான்!!
வெண்ணிலாவின் பின் கண்டேன் அவனை...
என் காதலன்...மேலே..இருளில் தெரிந்தான்!!
கரிய நிற கண்ணன்!!
தினமும் என்னைக் காணும் அவனை இன்று தான் நான் கண்டேன்!
காதலை உணர்ந்தேன்!!
என்னைக் காண அவனுக்கு இத்தனை நட்சத்திரக் கண்களா!?
அவனைக் காண எனக்கும் ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும்!!
இதோ!!குறும்பு மின்னல் சிரிக்க...மேளதாளத்தோடு வந்துவிட்டான் என்னைக் கைப்பிடிக்க-
மழையாக!!

Saturday, April 11, 2009

WHAT TO BLOG ABOUT!??!?!?!?!


Sitting in front of the computer i am puzzled!!its nearly ten days i ve touched the computer...hmmmph!!!The college works drove me mad...records.. observations..model practicals...assignments..aaaarrgh!!cha..i missed a lot in these ten days!!But today surprisingly a holiday..i sit clueless..wat to do..i badly need to enjoy!But my fate..my mp3 player is not working...my room is very shabby i don even feel like sittn there as i need to clean it:(..Guys have all the ways to pass their time...going out wit friends roamin here and there...lol!!I don find any time pass for myself!!Noone nearby to roam with..lol ..so boring my life is..its becoiming kinda routine..no thrills..no new ventures..and my world is a small circle of home-college-home:(..I took up my school days slam books photos..revisited that phase of life!!wat a fun we had had!!unbelievable..i was the chief prankster then..now i am silently sittin in coll sayin yes to wat ever the lecturers say..completin all hws assignments on time..answerin all questions..cha horrible!!

During my school days never did i write ant hw...never did i listen to any class..but it was not me alone..the entire class was like that...But in my college i could find people who always study..always do hw always listen in class..so others who deviate from this kinda pattern get punished...fearing for that i am compelled to follow the suit..lol seriously wont those sincere-guys feel "I NEED A BREAK"..Never!!I see them always with books...

Is that the only best thing in life??!

Definitely not...there is a very beautiful life beyond books...

U must see my notes and books...all the margins will be filled wit my name in different colors different fonts...Just for this purpose i carry different colored pens to class..lol!Till date i ve tried out 1000s of signatures!!

Hmmm..dunno how those guys and girls read always...no time pass nothin!!shabba....semma blade their life ll be!!

The only thing i feel proud about myself is my creativity[Even i dint identify am creative..my friends said so...they say wat ever i do has somethin new and attractive which made me develop those skills!!]So i wanna write something off...reduce the burden of my heart..so blogged off all the thoughts in my heart!!

I sign off praying to lord"Oh GOD!!!Please make those sincere people jus lik me so that i can take rest from doin assignments hws and other works!!:p"

Wednesday, April 1, 2009

HOW MY DREAMS GOT WASHED OFF...


I am now sitting alone in my room just thinking about this same day 2 years ago...1april 2007!!My mind was filled with thoughts running with the speed of a sprinter..
"One month..jus one month..my results will come..i feel i ll score 1140 for 1200...maybe i ll get a medical seat...if not that then let me prepare for JIPMER entrance on May 21...or AIIMS on May10th...i badly need to get medical seat..then i ll become a doctor..the very first in my family...Last month when i saw that KILI JOSIYAM that guy said u r capable of bcomin a doctor or a gr8 engineer[he knows only two professional courses!!even then he told that to ME!]..let me wait for my results!!God ll save me!!"

But when the results came...the night b4 my b'day..i remember how shocking it was!A 1040 for 1200....the score which i ve never even dreamt of...I remember that second even now..tears gushed out..i cried very badly...i dreamt of bcomin a doc on april 1..and i got fooled!!!my mind went blank after continuous crying....

WAT NEXT?!!

"Appa please dont break down..i ll do some b.sc microbiology or something...please don hate me!!"i remember myself cryin to my dad...parents dint talk with me properly..my anna started to counsel me saying everything is for good..87% not bad etc....nothing could console me...THE WORST B'DAY of my life i would say it was....

But after that lots of things happened to make me forget such a bitter happening...somehow someone helped me..and now i am here...I don want anymore such bitterness in life!!

Well...this was just a random post...will be back with my original vigour in the next post!!:)


P.s:Even now nothin is spoilt...maybe i can become DR.GAYATHRI if i follow anyone of the ideas below:

1.Marry a guy who can give me DR as initial[:p]
2.Act movies lik our ilayathalapathy vijay[sorry DR.VIJAY:/]
3.After B.E do a M.E or M.S and Ph.D and get a doctrate[;)]

he he he...I AM BACK[:P]